LECZENIE DUSZY Izabela Cisek Malec

Terapia jungowska

Podstawę psychoterapii jungowskiej stanowi zrozumienie, w jakim stopniu to, co odczuwamy oraz co myślimy o sobie i innych stanowi odzwierciedlenie tych procesów, których nie jesteśmy do końca świadomi. Jung nazwał tę sferę psychiczności nieświadomością: indywidualną albo zbiorową. Zatem celem jungowskiej psychoterapii będzie uświadomienie sobie tych wzorców, które dotąd były "niewidoczne", eksplorowanie towarzyszących im emocji oraz podnoszenie samoświadomości. Pracuję z osobami dorosłych z problemami osobistymi, niską samooceną i trudnościami w relacjach. Udzielam pomocy psychologicznej w dziedzinie seksualności. Przeprowadzam konsultacje i oferuję wsparcie psychologiczne. Pomagam w przechodzeniu przez trudności, jednak przede wszystkim wspieram w nawiązaniu kontaktu z samą/samym sobą i odnajdywaniu znaczeń oraz sensu w życiu. Jestem uczestniczką zaawansowanego poziomu szkolenia z psychoanalizy jungowskiej, organizowanego przez Polskie Towarzystwo Psychoanalizy Jungowskiej. Posiadam wieloletnie doświadczenie w udzielaniu pomocy psychologicznej. Regularnie superwizuję moją pracę. Prowadzę również wykłady „Jungowskie Inspiracje” oraz warsztaty. Podczas tych spotkań wspólnie rozpoznajemy treści i znaczenia obrazów archetypowych, które zostały zanegowane czy też rozszczepione przez kulturę Zachodu. Więcej info: www.coachingciala.pl

Gabinet terapeutyczny

Adres:
Żabińskiego 2/19
02-793 Warszawa-Ursynów

Tel.: 660633377
E-mail: iza@coachingciala.pl

Sesje indywidualne

Prowadzę terapię w nurcie psychologii jungowskiej z osobami, które doświadczają trudności w różnych obszarach życia:

Osobistym: niska samoocena, samotność i poczucie pustki, niepokoje oraz lęki, doświadczenia traumatyczne, przechodzenie straty i żałoby, kryzysy życiowe, brak poczucia sensu;

Relacyjnym: kłopoty z nawiązaniem i utrzymaniem bliskich relacji, powtarzające się niesłużące schematy w związkach, trudności związane z przeżywaniem rozstania;

Profesjonalnym: wypalenie zawodowe, konflikty w miejscu pracy, utrata satysfakcji z życia zawodowego, poszukiwanie obszarów zawodowej realizacji.

Sesja terapeutyczna trwa 50 minut i zwykle odbywa się co tydzień.

 

 __ __  _____  _____  ______ 
 | \/ | | ____| / ____| |____ |
 | \ / | | |__  | |     / / 
 | |\/| | |___ \ | |     / / 
 | | | | ___) | | |____  / /  
 |_| |_| |____/  \_____| /_/